Ontlastingsproblemen bij vrouwen

Ontlastingsproblemen komen veel voor bij vrouwen van alle leeftijden. Er kan zowel sprake zijn van obstipatie of juist van ongewenst verlies van ontlasting of winderigheid.

Obstipatie kan het gevolg zijn van darmproblemen, verstoord ademhalingspatroon of een operatie in het bekkengebied. Ook spelen verkeerde leef- en eetgewoonten: te weinig lichaamsbeweging, vezelarme voeding en onvoldoende drinken een rol.
Soms gaat het om een combinatie van deze factoren.

Bij ontlastingsverlies is er vaak een combinatie van factoren die zorgen dat je geen controle meer hebt op het ophouden van jouw ontlasting. Eén van de factoren is het onvermogen om de bekkenbodem functioneel in te zetten.

FP-BredaWestSfeer-20181110-026

Veel voorkomende ontlastingsklachten bij vrouwen

 • Verstopping (obstipatie)
 • Dunne ontlasting
 • Ongewild winden laten
 • Verlies van ontlasting (fecaal verlies), vegen in de broek
 • Ontlasting niet goed in één keer kwijt kunnen
 • Voortdurende (chronische) aandrang om te poepen
 • Gevoel de ontlasting niet te kunnen ophouden
 • Ontstaan van aambeien en/of fissuren

Wat kunnen onze bekkenfysiotherapeuten betekenen?

In onze behandeling worden adviezen gegeven over voedingsgewoonten, vochtinname, lichaamsbeweging en toiletgedrag. Specifieke oefentherapie richt zich op bewustwording van de bekkenbodemspier en het functioneren hiervan. Verder zal er aandacht worden besteed aan het verbeteren van de bekkenbodemfuncties, zoals kracht, coördinatie, ontspanning, uithoudingsvermogen en de juiste perstechnieken. Daarnaast zal ademhaling een grote rol in de behandeling spelen.

Behandelmethodes die we kunnen toepassen:

 • Advies en uitleg
 • Inzicht geven in klacht
 • Toilethouding
 • bekkenbodemspiertraining
 • ontspannings/ademhalingstherapie
 • myofeedback/EMG
 • FES
 • Rectale ballontraining
 • MAPLe

 

Over de MAPLe behandelmethode:

De MAPLe is een relatief nieuwe behandelmethode wat kan worden ingezet om de bekkenfysiotherapeut meer inzicht te geven en daardoor de patient beter te kunnen helpen en sneller het te behalen doel te bereiken. 

De MAPLe geeft gerichte biofeedback van individuele spieren aan verschillende zijdes en dieptes in de bekkenbodem. Daarnaast kan het ook lokaal stimulatie geven. Dit wordt vaak gecombineerd met een andere behandeling zoals de bekkenbodemspieroefeningen. Met de MAPLe krijgt de patiënt en de therapeut onder andere meer inzicht in de kracht van de bekkenbodemspieren en kunnen we monitoren of de spieren daadwerkelijk sterker worden. 

 

Afspraak inplannen
Om jouw ontlastingsklachten te verminderen of zelfs helemaal op te heffen, kunnen onze bekkenfysiotherapeuten middels een individueel behandelplan en gerichte oefentherapie werken aan het herstel van je ontlastingsproblemen. Je kunt hiervoor direct een afspraak inplannen via onderstaand contactformulier, via telefoonnummer: (076) 522 53 78  of via mail: contact@bredawest.nl.

portret mary

Neem contact met ons op